Komm. Leitung Hochschulinfrastruktur

Ralf-Dieter Person


E-Mail person@his-he.de
Mobil +49 160 90624061
Telefon +49 511 169929-14

Leitung bauliche Hochschulentwicklung

Korinna Haase


E-Mail haase@his-he.de
Mobil +49 151 72644760
Telefon +49 511 169929-49

LEITUNG HOCHSCHULMANAGEMENT

Dr. Maren Lübcke


E-Mail luebcke@his-he.de
Mobil +49 151 62955162
Telefon +49 511 169929-19

LEITUNG VERWALTUNG

Silke Heise


E-Mail heise@his-he.de
Mobil +49 151 72642896
Telefon +49 511 169929-57

UNTERNEHMENS-KOMMUNIKATION

Kendra Rensing


E-Mail rensing@his-he.de
Mobil +49 171 1292613
Telefon +49 511 169929-46

Allgemeine Anfragen


E-Mail info@his-he.de
Telefon +49 511 169929-0

Technische Gebäudeausrüstung

HIS-Kurzinformation B1/1992

Veröffentlichungsdatum

31.12.1991

HIS-Kurzinformation B1/1992

Autor:innen

Ralf-Dieter Person, Manfred Kahle

Inhalt

  • Manfred Kahle & Ralf-Dieter Person: Berichte aus dem Arbeitsfeld Technische Gebäudeausrüstung. Betriebskosten von Hochschulkliniken 1988/89
  • Ralf-Dieter Person: Offene Kommunikation und offene Systeme in der Gebäudeleittechnik