Komm. Leitung Hochschulinfrastruktur

Ralf-Dieter Person


E-Mail person@his-he.de
Mobil +49 160 90624061
Telefon +49 511 169929-14

Leitung bauliche Hochschulentwicklung

Korinna Haase


E-Mail haase@his-he.de
Mobil +49 151 72644760
Telefon +49 511 169929-49

LEITUNG HOCHSCHULMANAGEMENT

Dr. Maren Lübcke


E-Mail luebcke@his-he.de
Mobil +49 151 62955162
Telefon +49 511 169929-19

LEITUNG VERWALTUNG

Silke Heise


E-Mail heise@his-he.de
Mobil +49 151 72642896
Telefon +49 511 169929-57

UNTERNEHMENS-KOMMUNIKATION

Kendra Rensing


E-Mail rensing@his-he.de
Mobil +49 171 1292613
Telefon +49 511 169929-46

Allgemeine Anfragen


E-Mail info@his-he.de
Telefon +49 511 169929-0

Rationelle Energieverwendung in Hochschulen

Hochschulplanung 139

Veröffentlichungsdatum

22.12.1999

Hochschulplanung 139

Autor:innen

Ralf-Dieter Person

Inhalt

  • Einführung
  • Rahmenbedingungen für eine rationelle Energieverwendung in Hochschulen
  • Maßnahmen zur rationellen Energieverwendung
  • Maßnahmenoptimierung als Teil des Energiemanagements
  • Ausblick
  • Anhang