Komm. Leitung Hochschulinfrastruktur

Ralf-Dieter Person


E-Mail person@his-he.de
Mobil +49 160 90624061
Telefon +49 511 169929-14

Leitung bauliche Hochschulentwicklung

Korinna Haase


E-Mail haase@his-he.de
Mobil +49 151 72644760
Telefon +49 511 169929-49

LEITUNG HOCHSCHULMANAGEMENT

Dr. Maren Lübcke


E-Mail luebcke@his-he.de
Mobil +49 151 62955162
Telefon +49 511 169929-19

LEITUNG VERWALTUNG

Silke Heise


E-Mail heise@his-he.de
Mobil +49 151 72642896
Telefon +49 511 169929-57

UNTERNEHMENS-KOMMUNIKATION

Kendra Rensing


E-Mail rensing@his-he.de
Mobil +49 171 1292613
Telefon +49 511 169929-46

Allgemeine Anfragen


E-Mail info@his-he.de
Telefon +49 511 169929-0

Agrarwissenschaften an Universitäten und Fachhochschulen

Planungsmaterialien

Hochschulplanung 142

Veröffentlichungsdatum

23.04.2000

Hochschulplanung 142

Autor:innen

Korinna Haase, Tim Frerichs

Inhalt

  • Einleitung
  • Forschung
  • Lehre
  • Organisation
  • Personal
  • Flächen- und Raumplanung
  • Bedarfsmodelle
  • Planungsschritte: Checkliste

Downloads

hp142.pdf